Descobren na UVigo un novo alimento que reduce o colesterol

En colaboración cunha universidade de China sintetizan unha bebida a base dos refugallos da fermentación do alcol de arandos