AR 2192

Labarada solar desde un Sol máis virulento

Explicación: a rexión solar activa AR2192 era o grupo de manchas solares rexistrado máis grande dos últimos 24 anos. Antes de rotar cara fóra...