Os decanos de Veterinaria de España analizan en Lugo a apertura...

Os decanos de Veterinaria de España analizan en Lugo a apertura de novas facultades e o recoñecemento do grao como MECES 3