Domingo 21 Abril 2024

Antonio Rouco

Os decanos de Veterinaria de España analizan en Lugo a apertura de novas facultades

Os decanos de Veterinaria de España analizan en Lugo a apertura de novas facultades e o recoñecemento do grao como MECES 3