Cara a unha correcta iluminación do patrimonio: harmonía e aforro

O proxecto Light4Heritage investiga para retardar a aparición de organismos fotótrofos nos muros e fachadas, mesturando botánica e óptica

Dun residuo a un recurso

O Biogroup, da USC, traballa no tratamento de augas residuais co fin de crear valor e coidar o medio ambiente