Sábado 20 Abril 2024

Antonio Cañizares

Fetos, Satanás, Bill Gates… por que se propaga a nova onda de ruído sobre a Covid-19?

As últimas manifestacións de diversos persoeiros públicos sobre a pandemia reactivan as teorías da conspiración arredor do SARS-CoV-2