A ciencia pon luz no suceso de Allariz que matou 25...

A análise sobre a caída dun raio na igrexa de San Salvador de Piñeiro, en 1902, rescata unha das meirandes traxedias producidas por este fenómeno