Domingo 3 Marzo 2024

Ansys

Enxeñería Industrial de Vigo incorpora o mesmo software de simulación que Ferrari e Airbus

A Escola de Enxeñería Industrial empregará o mesmo software de simulación que Ferrari e Airbus