A luz, fonte e símbolo de vida

No plano simbólico a luz é símbolo da ciencia que nos permite penetrar e "ver" as innumerables marabillas que encerra a natureza. A ciencia é luz. Pero a luz é, sobre todo e en todas as culturas, merecido símbolo de vida.

A cor verde dos nosos campos

O Sol e as substancias que integran os obxectos do noso, entorno, nun alarde de sabedoría, bríndannos unha gran sinfonía de luz, cor e vida, que temos que saber interpretar, gozar e valorar.

Convidados á festa da luz 2015 (preámbulo)

O Ano Internacional da Luz convídanos a reflexionar e a tomar conciencia do papel transcendental que ocupa a luz no mundo e na vida do ser humano, tanto na súa calidade de realidade física coma no seu aspecto cultural e simbólico.

Escolas UNESCO de sete países celebran o Ano da Luz coordinadas...

Alumnos galegos guiarán unha conferencia internacional sobre a luz desde unha perspectiva da Teoría da Relatividade

Luz desde Cygnus A

Explicación: Celebrando a astronomía neste Ano Internacional da Luz, a detallada imaxe desvela a espectacular galaxia activa Cygnus A en luz de todo o...