Domingo 21 Abril 2024

Ángel Abuelo

Unha tese revela que as vacas de produción ecolóxica son máis proclives a enfermidades

As vacas de explotacións ecolóxicas son máis proclives a enfermidades no período de transición que as das granxas intensivas

Premio da Sociedade Británica de Ciencia Animal para un estudo de Lugo sobre vacas

Ángel Abuelo acadou polo seu traballo sobre leite, insulina e vacas o galardon Sir Kenneth Blaxter, a terceira vez que se dá fóra do Reino Unido