A Unidade de Tabaquismo da USC desenvolve unha ‘app’ para deixar...

A nova intervención compleméntase con sesións semanais en liña desde casa en contacto cun terapeuta