Santiago desenvolve novos métodos para localizar danos en aeroxeradores

As matemáticas contribúen así a solucionar problemas ante a proliferación de parques eólicos en Galicia