Luns 26 Febreiro 2024

Amelia del Llano

Este mapa amosa 3.554 naufraxios en Irlanda, varios deles galegos

O portal "Wreck Viewer" creado polo Goberno irlandés amosa a localización dos pecios dende o século XVI á actualidade