Crean en Lugo unha aplicación informática para medir a competitividade das...

A EPS desenvolve unha ferramenta informática baseada na lóxica difusa para analizar a competitividade das explotacións gandeiras