Sábado 20 Abril 2024

Álvaro García Corral

Crean en Lugo unha aplicación informática para medir a competitividade das granxas

A EPS desenvolve unha ferramenta informática baseada na lóxica difusa para analizar a competitividade das explotacións gandeiras