Sábado 24 Febreiro 2024

alfabetización dixital

Os orfos dixitais: dez riscos de medrar en internet

A brecha dixital crea unha desconexión entre pais e fillos que fai especialmente necesaria unha adecuada formación no uso das novas tecnoloxías

Só o 6 por cento dos pais sabe que os seus fillos sufriron ciberacoso

A tese de Leticia López, presentada na USC, analiza a prevención deste fenómeno no eido familiar con datos de máis de 1.000 familias