Xoves 29 Febreiro 2024

Alberto Pérez Muñuzuri

Como se tería comportado a covid con outras restricións? Esta metolodoxía permite sabelo

Investigadores das áreas de Física e Xeografía da USC publican descritores matemáticos que poden axudar a tomar mellores decisións nun futuro confinamento

Como Alan Turing explica o reparto de falantes nun territorio bilingüe

Físicos da USC expoñen que o modelo postulado polo matemático para explicar os patróns na natureza serven tamén para o uso de idiomas

Unha sociedade polarizada agrava a incidencia da Covid-19, segundo un estudo da USC

Investigadores da Facultade de Física desenvolven unha metodoloxía baseada na análise de Twitter para avaliar o estado da opinión pública

Bflow, a empresa galega que acelerará a análise preclínica de moléculas e fármacos

A compañía, creada por investigadores da USC, desenvolve un método que permite probar estes compostos en condicións semellantes ás dun ser vivo

Un modelo feito en Galicia para afinar as predicións da evolución da Covid-19

O Instituto Carlos III financia unha investigación de científicos galegos e portugueses que procura mellorar a fiabilidade dos datos e os modelos preditivos

A primeira vez de Galicia nun título de “Nature”

Un artigo publicado por investigadores da USC e a Pompeu Fabra marca un fito ao colocar por primeira vez "Galicia" nun título despois de máis de 100 anos

Unha serie de ecuacións calcula a velocidade do cambio lingüístico en Galicia

Físicos da USC conclúen nun artigo en "Nature Communications" que a evolución no número de falantes é máis lenta nas urbes

Físicos da USC demostran que as redes sociais fortalecen o uso do galego

Un modelo matemático asegura que as linguas minoritarias se poden recuperar cando os seus falantes interactúan a través das redes