David Posada, da UVigo, entre os fundadores da primeira rede de...

AdaptNET reúne a investigadores de 24 laboratorios de 11 centros de investigación en España