Os estudos galegos ábrense paso en Alemaña

Galicia terá por primeira vez un espazo propio no XI Congresso Alemão de Lusitanistas