A Escola Superior de Minas de Vigo recibe o premio Santa...

A ETS de Enxeñaría de Minas, Premio Santa Bárbara 2014