Desde o Templo do Sol ata o Templo da Lúa

Explicación: que conecta o Sol coa Lúa? Déronse moitas respostas ao través da historia, pero no caso da imaxe amosada hoxe, parece ser o...