Galicia é unha das zonas con máis obesidade, e este estudo...

A primeira tese en Nutrición e Dietética da USC identifica os factores que predispoñen á obesidade en Galicia a través da análise da microbiota intestinal