A nebulosa Pequena Pantasma

NGC 6369 é unha aparición feble nos ceos nocturnos, descuberta no século XVIII por William Herschel