Luns 26 Febreiro 2024

Laila Al-Soufi

A endogamia causou a “mandíbula dos Austrias”, segundo científicos galegos

Un estudo xenealóxico constata, a través da análise de retratos pictóricos, que a consanguinidade deixou trazas no rostro da dinastía