Un total de 29 grupos, na III Xornada de Investigación Biomédica...

Estimular a xeración dunha masa crítica e multidisciplinar de investigadores capaz de poñer en valor o coñecemento en diversos campos científicos, desenvolvendo novas liñas...