A labarada e a galaxia

Explicación: está guindando esta persoa un lóstrego? Non. A pesares das aparencias, realmente esta persoa está a apuntar na dirección dunha brillante labarada de...