Elena Perez Muñuzuri

Uns compostos da coliflor, aliados contra os cancros de mama e próstata?

Os isoticianatos (ITCs) están presentes nas plantas crucíferas e poderían potenciar a eficacia de certos fármacos antitumorais