Un artigo da USC, elixido como referente para a práctica docente...

O texto, asinado por Marilar Aleixandre e Sabela F. Monteira, publicouse na revista de maior impacto no eido da didáctica das ciencias