Carlos Cobas e Santiago Domínguez, dous dos fundadores de Mestrelab, fronte á Universidade de Princeton, coa que colaboran

O software galego que empregan Bayer, Harvard e o Pentágono

Mestrelab naceu como unha spin-off dun departamento universitario e pouco máis de 10 anos despois é unha empresa con clientes en máis de 70...
Carlos Cobas e Santiago Domínguez, dos de los fundadores de Mestrelab, frente a la Universidade de Princeton, con la que colaboran

El software gallego que emplean Harvard, Bayer y el Pentágono

Mestrelab nació como spin-off de un departamento universitario y poco más de 10 años después es una empresa con clientes en más de 70...