Xoves 29 Febreiro 2024

Atlas Lingüístico Galego

Cal é o dialecto do galego máis parecido ao normativo?

Un estudo analiza máis de 300 trazos morfosintácticos para identificar as falas que máis se asemellan á variedade estándar da lingua