Carta xeométrica actualizada no 1917, coas estradas xa existentes nese momento.
Carta xeométrica de Domingo Fontán actualizada no 1917, coas estradas xa existentes nese momento.

Canto sabes da xeografía de Galicia?

Cal é o punto máis alto da provincia de Lugo?

Cantos habitantes tiña Xinzo de Limia no Padrón de 2017?

Cal é o municipio con menor densidade de poboación?

Que concello ten máis poboación? (2017)

Que localidade está máis ao sur?

A que concellos pertence o lugar dos Peares?

Cal é o municipio con menos habitantes de Galicia?

O punto máis occidental de Galicia é

A que concello pertence o arquipélago de Ons?

Que altura acadan os cantís da Garita de Herbeira (metros)