QUIZ: O cambio climático, un fenómeno natural que a man humana acelera

Como era o Sahara hai 10.000 anos?

En Galicia, na última glaciación...

En que posto se sitúan os últimos cinco anos en canto á temperatura media no planeta?

Como evolucionou a concentración media de CO2 na atmosfera nos últimos 10 anos?

Cal destes gases non provoca o "efecto invernadoiro"?

Que significa a "neutralidade de carbono"?