Dimitri Mendeleiev.
Dimitri Mendeleiev.

Canto sabes da táboa periódica?

Con que alcume se coñecen o itrio, o escandio e os 15 elementos do grupo dos lantánidos?

Que outro nome recibe o volframio?

Quen descubriu o platino, e onde?

Que dous elementos descubriu Marie Curie?

Cal destes científicos NON ten un elemento na súa honra na táboa?

A que grupo pertence o radon?

Que letra NON aparece en ningún símbolo dos elementos da táboa?

Cal é a única muller que deu nome a un elemento?

Que elemento descubriu Marguerite Perey?

Cantos elementos tiña a versión da táboa de Mendeléev en 1963?