O xardín de Rosalía

A gran poeta da paisaxe galega menciona en moitos dos seus versos distintos tipos de árbores, plantas e flores, agora recollidos nun herbario