As funcións desas partes do corpo que parece que non valen para nada

Apéndice, seo preauricular, enrugas nos dedos, intersticio, microbioma, plica semilunaris… todo ten explicación