Fragas do Eume in Galicia

The Industry of Life

The Galician bio technology sector, enpowered by the Cluster Company Bioga, is to strengthen its position within the Top 5 in Spain.

fragas eume

A industria da vida

A biotecnoloxía galega consolídase entre as cinco primeiras de España co cluster Bioga como panca de impulso

Fragas do Eume

La industria de la vida

La biotecnología gallega se consolida entre las cinco primeras de España con el cluster Bioga como palanca de impulso