Equipo español que participará na Olimpíada Matemática Internacional. O galego Santiago Vázquez é o segundo pola esquerda. Imaxe: Twitter da OME.

A miseria

Esta semana hai outro Mundial; ninguén lles berrará "A por ellos!", porque nin xogan ao fútbol nin van baterlle no lombo á xente