PLOS Neglected Tropical Diseases

Parasitólogos galegos melloran a diagnose da fasciolose humana e animal

Trátase dunha enfermidade emerxente que afecta a uns 17 millóns de persoas en todo o mundo