O Banco da Vida

A Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) acolle un gran banco de sementes de variedades xa desaparecidas