A análise da contaminación a través do musgo poderá mellorar no futuro a saúde dos ecosistemas.

A linguaxe do musgo

O departamento de Ecotoxicoloxía da USC estuda a contaminación do aire e da auga a través da análise do musgo