Xacemento de Shubayqa, onde se amosa a estrutura coa lareira no centro onde se atoparon os restos de pan. Fonte: PNAS.

Unha miga de pan de 14.000 anos

Un equipo no que participan científicas españolas atopa nun xacemento de Xordania restos de pan, o que abre dúbidas sobre a orixe da agricultura