Xacemento de Shubayqa, onde se amosa a estrutura coa lareira no centro onde se atoparon os restos de pan. Fonte: PNAS.

Unha miga de pan de 14.000 anos

Un equipo no que participan científicas españolas atopa nun xacemento de Xordania restos de pan, o que abre dúbidas sobre a orixe da agricultura

Recreación dunha escena dun grupo de neandertais realizada polo artista estadounidense Charles R. Knight.

Os neandertais tamén amaban?

As investigacións realizadas arredor desta especie evidencian que coidaban aos anciáns, os nenos e os enfermos, segundo esta reportaxe de Sinc