Revelan a replicación dos prións, responsables das vacas tolas e os cervos zombis

O grupo do profesor da USC Jesús Requena, do CiMUS, participa nun proxecto que recrea por ordenador estes patóxenos