Descobren que a causa do Alzheimer podería provir da boca

Un número crecente de estudos científicos apoian unha hipótese alarmante: a enfermidade pode ser tamén unha infección