O 98,5% das especies ameazadas en Galicia aínda non conta con plan de protección

Ao ritmo actual, precisaríanse 1.782 anos, case 18 séculos, para que cada taxón tivera cadanseu plan de conservación ou recuperación