Ruta nas praias negras de Ortegal: un paseo de millóns de anos

As visitas guiadas por este litoral amosan paisaxes maxestosas e ofrecen un libro aberto da historia xeolóxica do planeta