Sae a nova versión en galego da táboa periódica dos elementos

A táboa inclúe os 4 novos elementos: nihonio, moscovio, ténnesso e oganesson