Nova versión en galego da táboa periódica dos elementos

A clasificación inclúe o nihonio, moscovio, ténnesso e oganesson