Cando a auga queima o monte

A erosión das zonas calcinadas e o arrastre de cinzas e outros restos cara mananciais e cursos de auga provocan un novo desastre medioambiental