Exemplares de cabra montés fotografados no parque do Xurés.

A cabra montés reina no Xurés

Un estudo contabiliza neste parque natural 600 exemplares, que teñen no ser humano a súa maior ameaza, tras autorizarse a súa caza en 2014

Relleno bouzas José Manuel

O dragado ecolóxico é posible

Un equipo participado polas universidades de Vigo e A Coruña crea un sistema para obras portuarias que minimiza o dano ambiental